LOGO KOMENIUSZ jest komputerowym środowiskiem służacym do
tworzenia figur geometrycznych, różnego typu rysunków, animacji, melodii.
Umożliwia definiowanie pojęć matematycznych, figur geometrycznych,
funkcji i badanie ich właściwości. LOGO KOMENIUSZ doskonale nadaje się
do modelowania i symulowania procesów fizycznych, ekonomicznych,
biologicznych.


Rozmiar: 3297 bajtów Główne okno LOGO KOMENIUSZ


Główne okno Logo Komeniusz podzielone jest na dwie części:
Ekran graficzny - obszar gdzie powstają rysunki oraz "zółwie" reagujące na polecenia.
Ekran tekstowy - obszar służacy do komunikacji tekstowej, tu wpisujemy polecenia
W środowisku Logo Komeniusz są dwa tryby pracy:
Tryb interakcyjny- - wydawanie poleceń i bezpośrednia obserwacja ich skutków.
Tryb definiowania nowych obiektów - definiowanie procedur np. w Edytorze obiektów.Podstawowe polecenia.
Polecenie Skrót Opis znaczenia
NAPRZÓD (podać liczbę kroków) NP (liczba kroków) Idź naprzód o daną liczbę kroków.
WSTECZ (licba kroków) WS (liczba kroków) Idź do tyłu o daną liczbę kroków
PRAWO (podaj kąt) PW (kąt) Obróć się w prawo o dany kąt
PŻ (lub klawisz +
na klawiaturze numerycznej)
Pokaż żółwia
SŻ (lub klawisz -
na klawiaturze numerycznej)
Schowaj żółwia
PODNIEŚ POD Podnieś pisak
OUŚĆ OPU Opuść pisak
CZYŚĆ CS Cyść ekran graficzny
USTALKOLORPISAKA (podaj kod koloru)    UKP ( kod koloru) Ustalenie koloru pisaka wszystkich
aktywnych żółwi
USTALTŁO (podaj kod koloru) USTALTŁO (kod koloru) Zmiana koloru tła ekranu
graficznego na dany kolor
USTALGRUBOŚĆPISAKA
(podaj numer grubości)
UGP (numer) Ustala aktualną grubość
pisaka każdego aktywnego żółwia.  
POWTÓRZ (liczba) POWTÓRZ (liczba) Wykonanie listy poleceń daną
liczbę razy

Kod kolorów i okno wyboru kolorów
Rozmiar: 2598 bajtów Rozmiar: 17917 bajtów


Okno Zwrot (obrót żółwia)
Rozmiar: 10723 bajtów
Okno grubości lnii (pisaka)
Rozmiar: 11071 bajtów


Kroki (linijka kroków żółwia)
Rozmiar: 6390 bajtów


Podstawową formą pracy w Logo Komeniusz jest pisanie poleceń na ekranie tekstowym.
Skutki pisania poleceń obserwujemy bezpośrednio na ekranie np. rysunek, wyniki obliczeń.
Jest to tzw. tryb interakcyjny pracy w Logo Komeniuszu. Jeżeli w wierszu poleceń
napiszemy NP 100 i naciśniemy ENTER to żółw przesunie się na ekranie o 100 kroków
(kroki żółwia). Na ekranie graficznym zostanie utworzona linia. Następnie PW 90
to żółw obróci się o 90 stopni w prawo. Jeżeli w Logo napiszemy tylko NP i naciśniemy
ENTER to na ekranie pojawi się linijka kroków żółwia. Należy dokonac wyboru liczby kroków,
klikając w wybrane miejsce na linijce. Natomiast wpisanie polecenia PW i naciśnięcię ENTER
wyświetli na ekranie okno Zwrot (kąt obrotu żółwia).Ustawiajc odpowiednio wskazówkę
( koloru czerwonego) obrócimy żółwiem o zadany kąt. Można też wpisać wartośc
liczbową w polu tekstowym w oknie Zwrot.Podobnie postępujemy ze zmianą kolorów
i grubości linii. Wystarczy w polu tekstowym wpisać UKP i nacisnąć ENTER to pojawi się okno
Kodu koloru. Kliknięciem myszki można wybrać odpowiedni kolor. Po wpisaniu na ekranie
tekstowym UGP i naciśnieciu ENTER wyświetli się okno grubosći linii.Polecenia do rysowania kwadratu
Rozmiar: 1624 bajtów
USTALTŁO 1  
UKP 14
UGP 7
NP 50  
PW 90
NP 50
PW 90
NP 50
PW 90
NP 50
PW 90
POWTÓRZ 4 [NP 50 PW 90]  

Przykłady figur geometrycznych wykonanych w LOGO KOMENIUSZ
Rozmiar: 18891 bajtów Rozmiar: 15241 bajtów
Rozmiar: 14238 bajtów Śnieżynka Kocha
Rozmiar: 19498 bajtów Trójkąt Sierpińskiego


Plik do ściągnięcia z przykładami. Do uruchomienia potrzebny jest edytor
LOGO KOMENIUSZ:
proj.zip Zobacz procedury: procedury

Przykłady rysunków 3D wykonanych w MSW LOGO.
Żródło:

LOGO ART GALLERY

Rozmiar: 5535 bajtów Rozmiar: 5704 bajtów Rozmiar: 4098 bajtów Rozmiar: 7383 bajtów

Rozmiar: 6125 bajtów Rozmiar: 4369 bajtów Rozmiar: 5669 bajtów Rozmiar: 5670 bajtów


Linki do stron poświęconych tematyce LOGO:

www.oeiizk.waw.pl Ośrodek Edukacji i Zastosowań Komputerów w Warszawie
www.input.sk/slogo/ Strona twórców Logo Komeniusz na Uniwersytecie
w Bratysławie
www.wodip.opole.pl/biuletyn/
logo/logo-kom.htm
Materiały dydaktyczne do kursu Logo
www.softronix.com/logo.html Strona dystrybutora MSW LOGO - darmowej wersji
(angielskiej)
www.cs.berkeley.edu/~bh Strona Brian'a Harvey'a - jednego z najlepszych
specjalistów od Logo
www.logo.com Strona firmy LOGOTRON - rozprowadzającej różne
wersje LOGO

Adres dystrybutora polskiej wersji programu LOGO KOMENIUSZ:
Ośrodek Edukacji i Zastosowań Komputerów w Warszawie
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10
tel: (0-prefix-22) 5794 100
fax: (0-prefix-22) 5794 170